0

เกี่ยวกับเรา20 ปี แห่งความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
 
บริษัท กรุงเทพ ออโต้ ลีซ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งอยู่ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เราก็เหมือนกับบริษัทอื่นๆที่ต้องผ่านเรื่องแห่งความเจ็บปวดและยากลำบากในการประคองตนเองให้อยู่รอดอย่างมั่นคงและปลอดภัย จากวันนั้นที่เรามีรถให้เช่าเพียงคันเดียว จนกระทั่งทุกวันนี้เราเป็นบริษัทของคนไทยซึ่งสามารถอยู่รอดและยืนอยู่ได้อย่างภาคภูมิใจ เรากำลังเติบโตโดยการขยายการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ที่ต้องการใช้บริการเช่ารถยนต์และยานพาหนะแบบระยะยาว
         
เราตระหนักดีว่าประสิทธิภาพอันจะนำความสำเร็จมาสู่องค์กรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดการ บุคลากร คุณภาพของสินค้าและการให้บริการ การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง ฯลฯ
 
ดังนั้นเราจึงนำเสนอความชำนาญในด้านการให้บริการยานพาหนะของเราให้กับองค์กรต่างๆ การบริหารงานยานพาหนะเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 
เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน เรามั่นใจว่าเราสามารถจัดหายานพาหนะให้แก่องค์กรของท่าน
ตามความต้องการและในงบประมาณที่ท่านพึงพอใจมากที่สุด

 
กรุณาเข้า สู่ระบบ ก่อนทำการเขียนข้อความ